cole liceo

Obtenció certificat ACCV

  • cat. General

Us trametem la informació que ens ha enviat l'ajuntament de Benicàssim sobre el procés de matriculació pel proper curs, que es realitzarà de manera telemàtica.

Si no es disposa de DNI electrònic caldrà obtindre el certificat ACCV.

Al Servei d'Informació al Ciutadà (SIC) de l'ajuntament es pot obtindre de manera gratuïta aquest certificat, demanant cita prèvia per telèfon (964 30 09 62), en horari de dilluns a divendres sde 8.00 a 14.00 h.